Propylene Glycol (PG) 35ml. ส่วนผสมในการทำน้ำหอม

ให้ความชุ่มชื้นผิว
Propylene Glycol (PG) 35ml.Propylene Glycol (PG) 35ml.
50.00 บาท
คำอธิบาย

Propylene Glycol (PG) ส่วนผสมน้ำหอม ให้ความชุ่มชื้นผิว และป้องกันผิวแห้งกร้านจากการสัมผัสแอลกอฮอล์
- ราคา 35ml. 50 บาท
- ราคา 250ml. 200 บาท
- ราคา 1,000ml. 650 บาท