น้ำมันพื้นฐานธรรมชาติ

น้ำมันโจโจบา (Jojoba Oil) ปริมาณ 500ml.

Base Oil - น้ำมันพื้นฐานธรรมชาติ

ราคาลดพิเศษ: 1,400.00 ฿
ราคามาตรฐาน

น้ำมันงา (Sesame Oil) ปริมาณ 500ml.

Base Oil - น้ำมันพื้นฐานธรรมชาติ

ราคาลดพิเศษ: 450.00 ฿
ราคามาตรฐาน

น้ำมันมะกอก (Olive Oil) ปริมาณ 500ml.

Base Oil - น้ำมันพื้นฐานธรรมชาติ

ราคาลดพิเศษ: 350.00 ฿
ราคามาตรฐาน

น้ำมันมะพร้าว (Coconut Oil) ปริมาณ 500ml.

Base Oil - น้ำมันพื้นฐานธรรมชาติ

ราคาลดพิเศษ: 450.00 ฿
ราคามาตรฐาน

น้ำมันสวีทอัลมอนด์ (Sweet Almond Oil) ปริมาณ 500ml.

Base Oil - น้ำมันพื้นฐานธรรมชาติ

ราคาลดพิเศษ: 450.00 ฿
ราคามาตรฐาน

น้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส (Evening Primrose Oil) ปริมาณ 500ml.

Base Oil - น้ำมันพื้นฐานธรรมชาติ

ราคาลดพิเศษ: 1,650.00 ฿
ราคามาตรฐาน

น้ำมันเมล็ดองุ่น (Grape Seed Oil) ปริมาณ 500ml.

Base Oil - น้ำมันพื้นฐานธรรมชาติ

ราคาลดพิเศษ: 550.00 ฿
ราคามาตรฐาน