ถุงแก้ว 3x8 นิ้ว สำหรับใส่ขวดน้ำหอม size 30ml.

วัตถุดิบและอุปกรณ์ทำน้ำหอมวัตถุดิบและอุปกรณ์ทำน้ำหอม
ราคาขาย 35.00 ฿
ราคามาตรฐาน
คำอธิบาย

ถุงแก้ว 3*8 นิ้ว สำหรับใส่ขวดน้ำหอม size 30ml. ราคา แพ็คละ 35 บาท
( 1 แพ็ค ประมาณ 36 ใบ )