?กลิ่น ปรับผ้านุ่ม
OD01 กลิ่น Downy Black ดาวน์นี่ สีดำ
OD02 กลิ่น Downy Red ดาวน์นี่ สีแดง??
OD03 กลิ่น Downy Pink ดาวน์นี่ สีชมพู
OD04 กลิ่น Downy Violet ดาวน์นี่ สีม่วง
OD05 กลิ่น Downy Blue ดาวน์นี่ สีฟ้า
OF01 กลิ่น Comfort Blue คอมฟอร์ด สีฟ้า??
OF02 กลิ่น Comfort Pink คอมฟอร์ด สีชมพู
OE01 กลิ่น Essence Pink เอสเซ้นซ์ สีชมพู??
OE02 กลิ่น Essence Violet เอสเซ้นซ์ สีม่วง
OF01 กลิ่น Fineline Blue ไฟน์ไลน์ สีฟ้า
OF02 กลิ่น Fineline Pink ไฟน์ไลน์ สีชมพู??
OH01 กลิ่น Hygiene Blue ไฮยีน สีฟ้า
OH02 กลิ่น Hygiene White ไฮยีน สีขาว??