?กลิ่น แป้ง แชมพู สบู่ อาบน้ำ
OC01 กลิ่น Care Blue แคร์ สีฟ้า??
OC02 กลิ่น Johnson Pink จอห์นสัน สีชมพู??
OC03 กลิ่น KoDoMo โคโดโมะ??
OC04 กลิ่น Babi Mild White เบบี้มายด์ สีขาว??
OC05 กลิ่น Babi Mild Purple เบบี้มายด์ สีม่วง
OC06 กลิ่น Babi Mild Pink เบบี้มายด์ สีชมพู
OC07 กลิ่น Dove โดฟ??
OC08 กลิ่น Pantene แพนทีน
OC09 กลิ่น Lux ลักษ์??
OC10 กลิ่น Lux Impress ลักษ์ อิมเพรส
OC11 กลิ่น Protex White โพรเทค สีขาว??
OC12 กลิ่น Protex Blue โพรเทค สีน้ำเงิน
OC13 กลิ่น Rexona เรโซนา
OC14 กลิ่น Shower ชาวเวอร์
OC15 กลิ่น Spline สปิ๊น??
OC16 กลิ่น Sunsilk ซันซิล??