🎀กลิ่น แป้ง แชมพู สบู่ อาบน้ำ
OC01 กลิ่น Care Blue แคร์ สีฟ้า💘🏆
OC02 กลิ่น Johnson Pink จอห์นสัน สีชมพู💘🏆
OC03 กลิ่น KoDoMo โคโดโมะ💘🏆
OC04 กลิ่น Babi Mild White เบบี้มายด์ สีขาว💘🏆
OC05 กลิ่น Babi Mild Purple เบบี้มายด์ สีม่วง
OC06 กลิ่น Babi Mild Pink เบบี้มายด์ สีชมพู
OC07 กลิ่น Dove โดฟ💘🏆
OC08 กลิ่น Pantene แพนทีน
OC09 กลิ่น Lux ลักษ์💘🏆
OC10 กลิ่น Lux Impress ลักษ์ อิมเพรส
OC11 กลิ่น Protex White โพรเทค สีขาว💘🏆
OC12 กลิ่น Protex Blue โพรเทค สีน้ำเงิน
OC13 กลิ่น Rexona เรโซนา
OC14 กลิ่น Shower ชาวเวอร์
OC15 กลิ่น Spline สปิ๊น💘🏆
OC16 กลิ่น Sunsilk ซันซิล💘🏆