🎀กลิ่น ปรับผ้านุ่ม
OD01 กลิ่น Downy Black ดาวน์นี่ สีดำ
OD02 กลิ่น Downy Red ดาวน์นี่ สีแดง💘🏆
OD03 กลิ่น Downy Pink ดาวน์นี่ สีชมพู
OD04 กลิ่น Downy Violet ดาวน์นี่ สีม่วง
OD05 กลิ่น Downy Blue ดาวน์นี่ สีฟ้า
OF01 กลิ่น Comfort Blue คอมฟอร์ด สีฟ้า💘🏆
OF02 กลิ่น Comfort Pink คอมฟอร์ด สีชมพู
OE01 กลิ่น Essence Pink เอสเซ้นซ์ สีชมพู💘🏆
OE02 กลิ่น Essence Violet เอสเซ้นซ์ สีม่วง
OF01 กลิ่น Fineline Blue ไฟน์ไลน์ สีฟ้า
OF02 กลิ่น Fineline Pink ไฟน์ไลน์ สีชมพู💘🏆
OH01 กลิ่น Hygiene Blue ไฮยีน สีฟ้า
OH02 กลิ่น Hygiene White ไฮยีน สีขาว💘🏆