เกี่ยวกับการการขนส่ง

รายชื่อที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศไทยเรียงตามรหัสไปรษณีย์ / Thailand Post Offices NameLocationPhoneFaxMap 10000 ศป.กท. 127 ถ.รองเมือง (ที่ดิน [ ... ]

อ่านต่อ...

คำนวนค่าบริการในการส่งพัสดุได้ ที่นี่

อัตราค่าส่งไปรษณีย์ไทย ทั้งแบบ EMS และ ลงทะเบียนธรรมดา

อัตราค่าส่งไปรษณีย์ไทยแบบต่างๆ

พัสดุในประเทศ (Domestic [ ... ]

อ่านต่อ...

รายชื่อ บริษัทขนส่ง เอกชน ในแต่ละภาคของประเทศ

บริษัทขนส่ง

เขตพื้นที่

พื้นที่ให้บริการ

โทรศัพท์ - สอบถาม [ ... ]

อ่านต่อ...

อตราคาสงพสดในประเทศ

คำนวนค่าบริการในการส่งพัสดุได้ ที่นี่

อัตราค่าส่งไปรษณีย์ไทย ทั้งแบบ EMS และ ลงทะเบียนธรรมดา

อัตราค่าส่งไปรษณีย์ไทยแบบต่างๆ

พัสดุในประเทศ (Domestic Parcel)

น้ำหนัก/weight                            อัตราค่าบริการ(บาท)/ship rate (฿)

ไม่เกิน 1 กิโลกรัม                                                20.00

เกิน 1 กิโลกรัม เพิ่มกิโลกรัมละ                           15 บาท

****************************************************************

พัสดุลงทะเบียนในประเทศ

น้ำหนัก/weight                             อัตราค่าบริการ(บาท)/ship rate (฿)

ไม่เกิน 200 กรัม                                                    22.00

เกิน 200 กรัม แต่ไม่เกิน 500 กรัม                          28.00

เกิน 500 กรัม แต่ไม่เกิน 1 กิโลกรัม                        38.00

เกิน 1 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 2 กิโลกรัม                     58.00

***************************************************************

อัตราค่าบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ในประเทศ

ปรับราคาใหม่ล่าสุดของทางไปรษณีย์

*มีผลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554*

ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)

น้ำหนัก/weight                    อัตราค่าบริการ(บาท)/ship rate (฿)

ไม่เกิน 20 กรัม                                                   32.00

เกิน 20 กรัม แต่ไม่เกิน 100 กรัม                            37.00

เกิน 100 กรัม แต่ไม่เกิน 250 กรัม                          42.00

เกิน 250 กรัม แต่ไม่เกิน 500 กรัม                          52.00

เกิน 500 กรัม แต่ไม่เกิน 1 กิโลกรัม                        67.00 

เกิน 1 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 1.5 กิโลกรัม                   82.00 

เกิน 1.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 2 กิโลกรัม                   97.00

เกิน 2 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 2.5 กิโลกรัม             122.00 

เกิน 2.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 3 กิโลกรัม                 137.00 

เกิน 3 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 3.5 กิโลกรัม                 157.00 

เกิน 3.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 4 กิโลกรัม                 177.00 

เกิน 4 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 4.5 กิโลกรัม                 197.00 

เกิน 4.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 5 กิโลกรัม                 217.00 

เกิน 5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 5.5 กิโลกรัม                 242.00 

เกิน 5.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 6 กิโลกรัม                 267.00 

เกิน 6 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 6.5 กิโลกรัม                 292.00 

เกิน 6.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 7 กิโลกรัม                 317.00 

เกิน 7 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 7.5 กิโลกรัม                 342.00 

เกิน 7.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 8 กิโลกรัม                 367.00 

เกิน 8 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 8.5 กิโลกรัม                 397.00 

เกิน 8.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 9 กิโลกรัม                 427.00 

เกิน 9 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 9.5 กิโลกรัม                 457.00 

เกิน 9.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 10 กิโลกรัม               487.00

เกิน 10 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 11 กิโลกรัม                502.00

เกิน 11 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 12 กิโลกรัม                517.00

เกิน 12 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 13 กิโลกรัม                532.00

เกิน 13 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 14 กิโลกรัม                547.00 

เกิน 14 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 15 กิโลกรัม                562.00 

เกิน 15 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 16 กิโลกรัม                577.00 

เกิน 16 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 17 กิโลกรัม                592.00 

เกิน 17 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 18 กิโลกรัม                607.00 

เกิน 18 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 19 กิโลกรัม                622.00 

เกิน 19 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 20 กิโลกรัม                637.00